Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kalite Komisyonun Görevleri

1. Hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik planlamalar yapılması,

2. Aylık, üç aylık ve yıllık hedefler belirlenmesi,

3. Belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumlarının takibinin yapılması,

4. Kalitenin artırılmasında katkıları olan başarılı personellerin ödüllendirilmesi yönünde planlamaların yapılması ve daire başkanlığına önerilerde bulunulması,

5. Planlamaların, hedeflerin ve gerçekleşme durumlarının kanıtlayıcı belgeleriyle birlikte bir rapor halinde hazırlanması,

6. Hazırlanan raporun elektronik ortamda Genel Sekreterlik Makamının gensek@ardahan.edu.tr, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının bidb@ardahan.edu.tr ve Ardahan Üniversitesi Kalite komisyonun kalitekomisyonu@ardahan.edu.tr eposta adresine 3’er aylık dilimlerde (her üç ayın sonunda) gönderilmesi,

7. Ayrıca kalite komisyonuna gönderilen raporun çıktısının fiziksel bir dosya şeklinde 6. Maddede belirlenmiş sürelerde Genel Sekreterlik Makamına teslim edilmesi,

8. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası kalite standartları ile stratejik planları doğrultusunda diğer kaliteyi artırıcı önlemlerin alınması ve daire başkanlığına önerilerde bulunulması.