KVKNET yazılımına E-Danışman Modülü eklendi.

30 Haziran 2022 Perşembe

KVKNET yazılımı içerisine eklenen E-danışman modülümüzde ilgili departmanların iş süreçlerine özgü sorular bulunmakta olup sorulara verilecek cevaplara göre risk seviyesi değerlendirilmekte, mevzuat kapsamında hukuki dayanaklar gösterilmek suretiyle tavsiyelerde bulunulmakta, nihayetinde Üniversite olarak KVKK’ya uyum sürecinde hangi aşamada olduğumuz tespit edilerek denetim sonuç raporları oluşturulmaktadır.
 KVKK Alt Komisyon Üyelerine Modülün tanıtımı ve kullanımı hakkında; 30 Haziran 2022 Perşembe günü saat: 10:00 'da Ms Teams üzerinden online olarak eğitim verildi.